Årsberetninger

Årsberetning sesongen 2013-2014

1. Klubbens ledelse

Klubben har siden siste årsmøtet blitt ledet av et styre bestående av Bertil Holen (president), Ronny Brunvoll (Chief Executive), Christian Albertsen (Webansvarlig) og Jarle Gjerde (Shankly’s big boss). Kurt Erik Auning og Roy Hestholm har vært vararepresentanter.

Jarle Gjerde styrer Shankly’s Commitee og flere av dens medlemmer har bidratt til åpning og gjennomføring av kampene.

 

2. Økonomi

Økonomien til LAa har for inneværende sesong vært sunn og god. Spillet på bana har ført til at flere av våre medlemmer samles på Shankly’s. Vi hadde pr.1.mai 135 medlemmer, en nedgang på 8 fra året før. Vi har hatt en del gjester innom kampene våre, både fra andre Liverbirdsklubber og sporadiske sunnmøringer, som også gir penger i klubbkassa.

Det økonomiske resultatet pr.31.07.14 var på kr.7021,-. Vi satser på å beholde medlemsmassen, samt utvide med noen medlemmer. Liverpool skal også delta i CL, som medfører tirsdags- og onsdagskamper, som igjen vil gi klingende mynt i spleisekassa. Medlemsavgiftene strømmer på, og vi retter en ekstra takk til de som bidrar med gaver i tillegg til medlemsavgifta. Vi har solgt noen effekter fra kontoret og tippetipsene er stabile.

Alle inntekter og overskudd brukes til å gjøre medlemstilbudet bedre. Vi har handlet nye gardiner, vi utvider stadig sortimentet på ”kontoret”, vi har handlet nye forsterkere/høytalerdeler som vil gjøre lyden bedre, vi handlet nytt lerret.

 

3. Aktiviteter

Hovedaktiviteten til LAa er å drifte Shankly’s, for å beholde klubblokalet. Medlemmene støtter flott opp og vi får det til. Jarle Gjerde og Shankly’s Commitee sørger for at det alltid er ting å spleise på og at dørene er åpen til alle kamper. Det har også vært andre aktiviteter på Shankly’s, som turneringer i dart, poker og ishockey.

Fellesturene til Liverpool blir i samarbeid med LFCSCN og Ving, hvor Ronny Brunvoll og Bertil Holen er reiseledere. LAa var representert med flere reisende på to av sesongens kamper.

Vi drifter ei hjemmeside, www.liverbirdsaalesund.com, som ikkje har vært så mye oppdatert siste sesongen, men det blir bedre. Vi har FB-side som oppdaterer ukentlig. Vi sender også fellesmailer til medlemmene foran hver kamp.

LAa har vært litt i media, men saken hvor vi søkte politiet om muligheten for å gå tog gjennom Ålesund ved ligagull, tok helt av. Ca.13.000,- visninger på FB og omtale på liverpool.no, Dagbladet, Sumpen, TV2 og Aftenposten, m.fl.

Vi arrangerte lotteri til inntekt for 23F, samt en auksjon med inntekt til samme formål. Dette ga ca.18.000,- til 23F.

Vi samarbeidet med SPKL Rollon og Langevåg IL med Jamie Carragher Soccer School i mai, hvor tidligere manager Roy Evans deltok. Han besøkte Shankly’s 

 

4. Fremtidsutsikter

LAa’s økonomi er sunn, vi tror på enda flere medlemmer under Brendan Rodgers ledelse og CL-spill. Vi håper på flere sosiale sammenkomster på Shankly’s utenom kampene, og vi reiser til Liverpool vs. Stoke i høst. Vi satser på å utvikle Shankly’s videre og trygge økonomien.

 

YNWA

13.august 2014

Styret

Posted in Ukategorisert.